Dữ liệu – loại ‘dầu mỏ’ mới của nền kinh tế số

Với chiến lược coi trọng “Big Data”, số cáp biển nối các trung tâm dữ liệu của Microsoft đã dài 100.000 km, đủ cuốn hết 3 vòng trái đất.

Nếu ở thế kỷ trước, dầu mỏ được xem là tài nguyên quý giá thì nay, trong kỷ nguyên công nghệ và trí tuệ nhân tạo, dữ liệu mới là tài nguyên quý giá nhất.

“Điều tôi muốn nói là nếu chúng ta muốn làm AI, chúng ta phải có Big Data (dữ liệu lớn)”, ông Phạm Thế Trường, Tổng giám đốc Microsoft Việt Nam đã nói như vậy tại Ngày hội trí tuệ nhân tạo diễn ra chiều 15/8.

Do đó, Microsoft lấy trí tuệ nhân tạo (AI) làm trọng tâm và sẽ chuyển đổi toàn bộ nền kinh tế thế giới, biến tất cả doanh nghiệp thành các công ty lấy AI làm trọng tâm, ông Trường nói.

Click >> Xem Thêm